E-učenje rešenja za kompanije

Bez obzira na to da li kreiramo programe učenja zasnovane na veštinama ili obučavamo zaposlene o različitim procedurama ljudskih resursa u cilju usaglašavanja procesa, možemo da ispunimo sve vaše inicijative za edukaciju - bez uobičajenih geografskih i vremenskih ograničenja, uz znatne uštede vremena i novca.

73.9

kompanija širom sveta koristi e-učenje za razvoj zaposlenih.

18

povećanje angažovanja zaposlenih na radnom mestu pomoću e-učenja.

25

zaposlenih je napustilo posao zbog nedostatka mogućnosti za učenje i razvoj.

Zašto koristiti e-učenje?

Studije o e-učenju jasno pokazuju da e-učenje ima nekoliko pozitivnih prednosti i za krajnje korisnike, kao što je bolji stav prema edukaciji uopšte, veća sposobnost primene novih znanja ili procesa na poslu i bolje dugoročno zadržavanje informacija .

Smanjeni troškovi obuke

E-učenje smanjuje vreme provedeno van radnog mesta, eliminiše potrebu za putovanjem, te potrebu za obukom u učionici.

Angažovanje zaposlenih

Kompanije koje koriste e-učenje imaju veću stopu zadržavanja zaposlenih i povećane prihode po zaposlenom.

Fleksibilna realizacija

Sva predavanja i potrebni materijali su obezbeđeni preko online platformi, tako da su lako dostupni bilo gde, bilo kada.

Koji tipovi rešenja za e-učenje mogu biti implementirani?