O kompaniji Idego

E-učenje je ono što pojedinci i organizacije zaista žele - relevantni i prilagođeni kursevi, u trenutku kada ih trebate. A Idego je vaš pouzdani partner za e-učenje.

Zašto e-učenje?

Postaje sve teže uskladitii profesionalne i privatne obaveze sa ličnim razvojem pomoću tradicionalnih metoda učenja. Takoeđe, učenje u učionici sa velikim brojem ljudi uzrokuje značajne troškove za kompanije i organizacije - i direktne i indirektne troškove obuke (naknade, putni troškovi, materijali za štampanje) kao i troškove zbog odsustva radnika.

Sa druge strane, studije o e-učenju jasno pokazuju da e-učenje ima nekoliko pozitivnih prednosti i za krajnje korisnike, kao što su: bolji stav prema edukaciji uopšte, veća sposobnost primene novih znanja ili procesa na poslu i bolje dugoročno zadržavanje informacija .

Idego. Celokupan paket usluga za e-učenje.

Idego primenjuje tehnologije koje se mogu razumeti i koristiti, zatim kreira kurseve u skladu sa konceptom obezbeđivanja onoga što ljudi žele, njihovim potrebama i prema sposobnostima koje imaju. Na ovaj način, omogućavamo korisnicima da uče i rastu, a organizacijama da postignu svoje definisane poslovne ciljeve.

Kroz različite obrazovne programe za kompanije, obrazovne institucije ili javni sektor - pomažemo našim klijentima da razviju profitnu strategiju obrazovanja koja garantuje povrat investicija, akumulaciju znanja i značajnu uštedu vremena i finansijskih sredstava.

Naš proces

1. Razvijanja sadržaja
2. Priprema scenarija
3. Odobravanje scenarija od strane klijenta
4. Dizajniranje elektronske forme
5. Implementacija i testiranje

Idego je sertifikovani Moodle partner.

Moodle je vodeći svetski sistem za upravljanje učenjem koji nudi web funkcionalnosti s kolaborativnim aktivnostima i izuzetnim alatima za e-učenje. Moodle trenutno ima više od 118 miliona registrovanih korisnika u više od 233 zemalja, i preveden je na 120 jezika. Kompanija Idego jedna je od tek 90 Moodle partnera u celom svetu i jedini partner na prostoru jugoistočne Evrope.

Šta Moodle partnerstvo donosi našim korisnicima?

  • Sigurnost
  • Zaštita investicije
  • Dodatna podrška
  • Ažuriranje softvera

Da biste saznali više o Moodle-u, pogledajte jedan od naših blog postova: Moodle Statistika.