Usluge kreiranja sadržaja za e-učenje

Prilikom razvijanja specijalizovanog sadržaja za vaše potrebe e-učenja, imamo inovativni i kreativan pristup korišćenja najnovijih tehnoloških rešenja.

Za izradu nastavnih programa i saržaja - kurseva, potreban je relevantan sadržaj koji može biti pružen na nekoliko načina:

1.

Klijent preporučuje sadržaj u obliku teksta i/ili prezentacije. Ovaj materijal kasnije obrađujemo i pretvaramo u elektronsku formu.

2.

Idego tim, u saradnji sa stručnjacima iz prakse, spoljnim ekspertima za datu oblast, kreira sadržaj. Taj sadržaj se isporučuje klijentu na evaluaciju, nakon čega se kreiraju kursevi.

3.

Sadržaj je predmet kupovine od trećih subjekata, koji kasnije implementiramo za naše klijente.

Ostale usluge

Razvoj strategije i konsalting
Implementacija sistema e-učenja
Obuke
Tehnička podrška
Korisnička podrška

Radimo sa organizacijama iz različitih sektora

Finansijski sektor
Telekomunikacije
NVO
Javni sektor
Sektor edukacije

Pregled nekih od kurseva koji su kreirani i implementirani do sada

Ovo su samo neki od kurseva koje smo kreirali za naše klijente u saradnji sa stručnjacima iz različitih oblasti:

  • Mobing
  • Projektni menadžment
  • Osiguranje kvaliteta
  • Timski rad i liderstvo
  • Poslovna etika
  • Upravljanje rizikom
  • Fizička sigurnost institucija i preduzeća
  • Upravljanje zadovoljstvom kupaca
  • Sistem unutrašnje kontrole
  • Orijentacija zaposlenih

Svi kursevi koje kreira Idego su interaktivni - prikazujemo sadržaj u obliku animacija, teksta i video snimaka koje prati glas profesionalnih naratora. Interakcija kod kurseva omogućava veću efikasnost u primeni LMS sistema. Sistem dozvoljava korisnicima da ponavljaju određeni sadržaj onoliko puta koliko je potrebno da korisnik u potpunosti usvoji predavanje. Takođe, kroz kurseve koje kreiramo, postoje različiti upitnici koji korisnicima omogućavaju da utvrde koliko su uspešni u usvajanju i savladavanju predmeta, čak i pre stvarnog prelaska na zvanično testiranje.