Uncategorized

Korporativno e-učenje i e-učenje u sektoru obrazovanja

By 1 октобра, 2017 No Comments

E-učenje je bez sumnje postalo sve važnije u korporativnom i obrazovnom sektoru. Ljudi su sve više žedni za znanjem ali imaju manje vremena i žele da imaju sve što je u dosegu ruke,  bez ograničenja (geografskih ili vremenskih). Model e-učenja je prilično jednostavan – učenje koje vam omogućava da učite sa bilo kog mesta, u bilo koje doba i da ga oblikujete onako kako vi želite.

Bilo da ste u korporativnom ili obrazovnom sektoru, integracija e-učenja znači biti korak ispred vaše konkurencije koja još uvek koristi tradicionalne pristupe učenju.

E-učenje u korporativnom sektoru je od vitalnog značaja, posebno ako ste u industriji u kojoj morate biti u toku sa najnovijim tehnologijama i gde se industrija stalno menja i razvija. Često je rješenje za niske troškove i zaposlenima daje veću fleksibilnost. S druge strane, univerziteti na globalnom nivou već prihvataju e-učenje kao sastavni dio svojih programa, a online platforme redefinišu tradicionalni obrazovni sektor kakvog ga znamo. Obrazovanje postaje pristupačnije, angažovanije, a neki bi rekli i zabavnije. Ovo sigurno zadovoljava mlađe generacije koje su navikle da izvršavaju većinu zadataka klikom miša.

Postoje mnoge koristi za korišćenje e-učenja kako u korporativnom tako i u sektoru obrazovanja, a sve veću privlačnost ovakvog pristupa je jednostavno opravdati. Međutim, postoje neke ključne razlike između e-učenja u ova dva sektora.

 

Sektor korporacije

Glavna karakteristika e-učenja u korporativnom sektoru jeste da prisup ovisu o vrsti posla. Zaposleni su obučeni za zadatke u opisu posla i to obično ima jasan praktičan značaj za kompaniju. Zaposleni se upoznaju sa praktičnim veštinama i prenose znanje koje im treba za postizanje ciljeva i realizovanje zadatka u svojim svakodnevnim aktivnostima.

Druga karakteristika je da se u korporativnom sektoru uobičajena briga odnosi na vremenski okvir u kojem se obuka obavlja. Kompanije žele brzo i efikasno učenje i željne su osposobiti svoje zaposlene sa adekvatnim vještinama i znanjem kako bi se ROI što prije ostvario.

Još jedna važna osobina je da e-learning na kraju ima funkciju da koristi i kompaniji i zaposlenom. Zaposleni stiču nove veštine, a sa druge strane, sposobniji i motiviraniji zaposlenih je koristan i kompaniji.

 

Sektor obrazovanja

Dok smo u korporativnom sektoru uglavnom diskutovali o stečenim veštinama i obukama, e-učenje u oblasti obrazovanja se uglavnom bavi sveobuhvatnom razmenom znanja. Fokus je na teorijskom znanju, a ne na obuci, dok se određene veštine mogu ili ne mogu dobiti. Učenici najčešće imaju priliku da završe određeni kurs ili studijski program putem e-učenja kako bi dobili priznanje od obrazovne ustanove kojoj inače ne bi mogli prisustvovati.

Još jedna očigledna razlika je vreme. Dok je u korporativnom sektoru sve ubrzano, u obrazovnom sektoru ceo proces e-učenja zahteva mnogo više vremena. Fokus je na teoriji i vreme je potrebno za kompletiranje i dobijanje sertifikata za određenu oblast studiranja.

Zaključak je da je e-učenje pružilo brojne pogodnost i fleksibilnost u oba sektora. Ovde se ne govori o zameni tradicionalnog pristupa, već o dopunjavanju procesa učenja i činjenja istog dostupnijim i atraktivnijim.

Leave a Reply