Novi pravni okvir za zaštitu podataka o ličnosti

Politika privatnosti

Vrste podataka o ličnosti koje prikupljamo

IDEGO D.O.O. BEOGRAD-NOVI BEOGRAD prikuplja sledeće podatke o ličnosti:
Email adresa
IP adresa

Svrha obrade i pravni osnov

IDEGO D.O.O. BEOGRAD-NOVI BEOGRAD koristi vaše podatke u cilju unapređivanja komunikacije sa korisnicima uslsuga.

IDEGO D.O.O. BEOGRAD-NOVI BEOGRAD podatke o ličnosti obrađuje na osnovu legitimnog interesa.
Podatke prikupljamo isključivo u svrhu omogućavanja pretraživanja našeg sajta i ostavljanja komentara. Takođe, podatke obradjujemo da bismo otkrili i uklonili greške i tehničke probleme koji se mogu javiti u vezi sa pretraživanjem sajta.Takođe,podatke obrađujemo  da bismo otkrili i otklonili greške i tehničke probleme koji se mogu javiti u vezi sa pretraživanjem sajta.

Korisnici podataka

Ne prosleđujemo, ne prodajemo, ne iznajmljujemo vaše podatke o ličnosti trećim licima.

Zaštita podataka

IDEGO D.O.O. BEOGRAD-NOVI BEOGRAD štiti vaše podatke korišćenjem sistema privilegija i rola.

IDEGO D.O.O. BEOGRAD-NOVI BEOGRAD čuva  samo odredjene informacije, koje smo dužni da čuvamo na osnovu zakona tokom perioda koji je istim propisan kao maksimalan period zadržavanja. S tim što tekst komentara ostaje sačuvan u online arhivi blogova zajedno sa tekstom blogova.

Automatizovano donošenje odluka i profilisanje

IDEGO D.O.O. BEOGRAD-NOVI BEOGRAD ne vrši automatizovano donošenje odluka i profilisanje.

Transfer podataka o ličnosti van EU

IDEGO D.O.O. BEOGRAD-NOVI BEOGRAD ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Evropske unije.

Transfer podataka o ličnosti van Srbije

IDEGO D.O.O. BEOGRAD-NOVI BEOGRAD ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Republike Srbije.

Prava građana

Imate sledeća prava u vezi sa obradom vaših podataka o ličnosti:
Potvrda da li obrađujemo vaše podatke o ličnosti;
Pristup vašim podacima o ličnosti;
Ispravku vaših podataka o ličnosti u slučaju greške;
Brisanje vaših podataka o ličnosti;
Prekid obrade vaših podataka o ličnosti;
Odbijanje da se vaši podaci o ličnosti obrađuju;
Prenos podataka o ličnosti kod drugog pružaoca usluge;
U slučaju da se vrši automatizovana obrada podataka o ličnosti i donošenje odluka, pravo na ljudsku intervenciju, izražavanje stava o odluci ili osporavanje odluke.

Prava možete ostvariti kontaktiranjem IDEGO D.O.O. BEOGRAD-NOVI BEOGRAD na sledeći način:
Sva pitanja kao i zahteve u vezi sa vašim podacima možete postaviti našem Službeniku za zastitu podataka o ličnosti na e-mail adresu info@idego.rs

Nadležni organ

Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Organu se možete obratiti na adresi Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Republika Srbija, mejlom na office@poverenik.rs ili telefonom na +381 11 3408 900.

Lice za zaštitu podataka o ličnosti

Kontakt: katarina.pudar@idego.rs