E-učenje rešenja za javni sektor

Bez obzira na vrstu uključene institucije, kreiramo rešenja koja će olakšati svakodnevne poslovne aktivnosti, kao i komunikaciju sa svim interesnim grupama.

50

manje vremena je potrebno za završetak virtualne obuke nego obuke u učionici.

90

manje energije bude potrošeno kod kurseva e-učenja nego kod tradicionalnog učenja.

73.9

organizacija širom sveta implementira e-učenje za razvoj uposlenika.

Zašto koristiti e-učenje?

Studije o e-učenju pokazale su da e-učenje ima nekoliko pozitivnih prednosti za zaposlene, kao što su: bolji stav prema edukaciji i radu uopšte, veća sposobnost primene novog znanja na njihove radne aktivnosti i bolje dugoročno zadržavanje informacija.

Smanjeni troškove obuke

E-učenje smanjuje vreme provedeno van radnog mesta, eliminiše potrebu za putovanjem, te potrebu za obukom u učionici.

Povećana produktivnost

Kod korišćenja e-učenja, ukupna produktivnost zaposlenih ali i organizacije generalno se poveća.

Fleksibilna realizacija

Sva predavanja i potrebni materijali su obezbeđeni preko online platformi, tako da su lako dostupni bilo gde, bilo kada.

Koji tipovi rešenja za e-učenje mogu biti implementirani?