Javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja odraslih (JPOA) akreditovan od strane Agencije za kvalifikacije
za
Obuku za vođenje poslovnih knjiga

 

Prema Zakonu o obrazovanju odraslih („Sl. glasnik RS“, br. 55/13, 88/17, 27/18-dr. Zakoni i 10/19) i Zakonu o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 27/18 i 6/20) obrazovanje odraslih jeste deo jedinstvenog sistema obrazovanja u Republici Srbiji, koje se ostvaruje kao formalno i neformalno obrazovanje.

Akreditacijom od strane Agencije za kvalifikacije, koju je osnovala Vlade Republike Srbije 2018. godine, donošenjem Odluke o osnivanju Agencije za kvalifikacije („Službeni glasnik RS“ br. 68/2018), IDEGO. d.o.o. je stekao status javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih (JPOA), za izvođenje programa neformalnog obrazovanja odraslih Obuka za vođenje poslovnih knjiga, koja ispunjava standarde za izvođenje programa obuke za rad u struci (Rešenje
br. 610-04-059/2020/5 od 18.11.2020.).

Nakon završene obuke, koja će se orgnizovati putem e-Učenja, polaznicima se izdaje Uverenje za delimično ostvaren standard stručnih kompetencija iz standarda kvalifikacije za kvalifikaciju Finansijski administrator.

 

Primer uverenja